Dags för ÅKU 2020 Försäkringsdistribution

Genom Finanskompetens ÅKU 2020 Försäkringsdistribution kan du säkerställa de branschgemensamma utbildningskrav som ställs på dig som arbetar med försäkringsdistribution.  I Finansinspektionens föreskrifter om försäkringsdistribution (FFFS 2018:10) framgår det att en försäkringsdistributör årligen ska fortbilda sig samt genomföra uppföljande kunskapstest på kunskaper som stipuleras i föreskrifterna.

Utbildningarna finns tillgängliga sedan början av sommaren och en hel del av våra kunder har redan startat.

Titta gärna på vår introduktionsfilm till utbildningarna:

Beroende på yrkesroll finns följande utbildningar:

ÅKU Liv Bas – För dig som jobbar med livförsäkringar, livförsäkringar med sparande moment och distribuerar och administrerar standardiserade försäkringslösningar till privatpersoner och mindre företag.

ÅKU Liv Påbyggnad – För dig som jobbar med livförsäkringar, livförsäkringar med sparande moment och som tar ett större ansvar för försäkringsaffären och som bistår kollegor i mer komplexa frågor.

ÅKU Liv Specialist – För dig som är specialiserade inom livförsäkringsområdet och jobbar med tjänstepensionslösningar och andra komplexa lösningar som kan utföra det mesta på egen hand.

ÅKU Sak Bas – För dig som jobbar med sak- och skadeförsäkringar och som distribuerar och administrerar standardiserade försäkringslösningar till privatpersoner och mindre företag.

ÅKU Låneskydd – För dig som distribuerar och administrerar standardiserade låneskydds- och trygghetsförsäkringsprodukter till privatpersoner.

Till årets utbildningar

Dela nyheten