Genom Finanskompetens ÅKU 2020 Försäkringsdistribution säkerställer du delar av de krav gällande årligt kunskapstest som stipuleras i Finansinspektionens föreskrifter om försäkringsdistribution (FFFS 2018:10).

Du kommer att behöva komplettera med säkerställande av kunskap om de interna regler för verksamheten och kunskap om den eller de försäkringsprodukter som du distribuerar eller ansvarar för genom kunskapstest.

<iframe src=”https://player.vimeo.com/video/397133497″ width=”640″ height=”360″ frameborder=”0″ allow=”autoplay; fullscreen” allowfullscreen></iframe>

Målgrupp

ÅKU 2020 Försäkringsdistribution Liv Specialist vänder sig till som är specialiserade inom livförsäkringsområdet och jobbar med tjänstepensionslösningar och andra komplexa lösningar som kan utföra det mesta på egen hand.

  • Anställda som säljer eller lämnar råd om försäkringar
  • Produktutvecklare
  • Chefer och andra personer som styr, leder och påverkar beslut kring försäkringsdistribution.
Genomförande

Du genomför ÅKU 2020 Försäkringsdistribution på distans.

Utbildningen genomförs på distans genom självstudier med stöd av en detaljerad studieplan. Du arbetar med ett digitalt utbildningsmaterial i form av e-learning och e-böcker med interaktiva element och filmer. Du skriver ett avslutande kunskapstest som ger godkännande av kunskaperna. Efter godkänt kunskapstest får du ett intyg om genomförd utbildning.

Innehåll

ÅKU 2020 Försäkringsdistribution Liv Specialist behandlar utvalda delar av de ordinarie branschgemensamma kunskapskraven, utifrån följande ämnesområden:

  • Försäkringsbranschens roll och ansvar
  • Regelverk
  • Försäkring och pension
  • Kundens behov
Kontakt

För ytterligare information och support, kontakta:
Finanskompetens Support
Telefon 08-651 71 65

Peter Laudon Meyer
Kundansvarig och partner