Deltagarna tycker till om ”Portföljteori för finansiella rådgivare”

Efter premiären i Göteborg erbjuder vi nu Portföljteori för finansiella rådgivare i Stockholm den 14-15 oktober. Magdalena Schwartz Åkerberg, rådgivare på Sparbanken Tanum, tog initiativ till utbildningen i Göteborg i början av mars. Hon säger så här nu efteråt:

Magdalena-Schwartz-Åkerberg– Generellt tycker jag att utbildningen var jättebra. Teorierna i sig är ju inga nyheter, men det här är kunskaper man behöver repetera och träna på för att kunna använda dem i sina egna frågeställningar. Jag uppskattade särskilt dialogen med de andra deltagarna, att lyssna till deras resonemang kring placeringar, och Greger Wahlstedts genomgångar i makroekonomi. Även delarna som handlade om avkastningskurvan, utvärderingsmått och själva portföljtänket var riktigt bra.

Inför utbildningen berättade du att du bland annat såg fram emot att få träna på att räkna på olika typer av portföljer. Blev det som du hade tänkt dig?

– Greger försåg oss med en excelsnurra som vi tränade med och som jag kommer fortsätta laborera med här hemma för att testa olika tankesätt. Det är ett bra verktyg för att få insikt om hur olika kombinationer av tillgångsslag kompletterar varandra. Lite mer fördjupning på räntesidan hade jag dock gärna velat ha.

Bra återkoppling i kursutvärderingen

I utvärderingen värderar deltagarna nyttan av utbildningen för sitt arbete högt, med ett medelvärde på 4,7 på en 5-gradig skala. Deltagarna har också en samsyn kring att utbildningen håller en lagom svårighetsnivå. Man uppskattar att teori varvas med bikupor, gruppdiskussioner och övningar. Värdefulla åsikter som vi tar till oss inför utbildningen i Stockholm är bland annat att deltagarna vill se fler kopplingar till verkliga exempel och att man vill blir ännu mer utmanad i övningarna.

Läs mer:

Greger Wahlstedt: Kunskaper i kapitalförvaltning blir allt viktigare

Så här sa Magdalena om sina förväntningar inför utbildningen.

Utbildningsbeskrivning: Portföljteori för finansiella rådgivare

Dela nyheten