Digitala möten som kräver acceleration i up-skilling

Vi har tidigare tagit upp uttrycken re-skilling och up-skilling som fortfarande är högst aktuella i och med rådande pandemi. Re-skilling som på svenska kan översättas till omskolning kan vara både frivillig men också resultatet av snabba skiften och omställning som i exemplet med Covid-19 pandemin.

Över en natt fick många branscher ställa om till att bedriva stora delar av organisationen på distans och genomföra samarbeten och möten digitalt. Detta i sin tur ledde till att många blev tvungna att utveckla sin kompetens, via så kallad up-skilling och skaffa nya kunskaper om de olika digitala mötesverktygen som finns på marknaden för att kunna utföra samma jobb som tidigare. Här kan du läsa mer om lärdomar vi, på Finanskompetens tog med oss när vi ställde om från fysiskt lärande till distans.

Vi frågade Jonatan Dahl, Avdelningschef Lärande på Folksam, om vilket deras främsta behov varit när det gäller re-skilling och up-skilling av medarbetare.

I och med den ihållande pandemin, såg ni ett behov av re-skilling, eller up-skilling för era medarbetare?

Svar: För vår del har pandemins nya förutsättningar accelererat vår förändring kopplat till att möta våra kunder digitalt. Denna förändring var påbörjad redan innan pandemin, men pandemin utmanade oss att snabba upp förändringen inom vissa områden.

Hur har det gått?

Svar: Det har gått väldigt bra, vi har gjort stora förflyttningar i vårt sätt att arbeta. Vi märker på våra kunder att vi med detta lyckas bra med att uppfylla deras förväntningar och önskemål även under pandemin.

Hur kan man motivera och stötta sina medarbetare i det här arbetet?

Svar: Självklart är det viktigt att skapa möjligheter till lärande i form av traditionell utbildning men det är minst lika viktigt att skapa förutsättningar för kontinuerligt lärande i vardagen vilket till exempel kan innebära att schemalägga träning och erfarenhetsutbyte som en naturlig del av arbetsdagen.

Dela nyheten