EU:s nya hållbara åtgärdspaket

Onsdagen den 21/4 antog EU-kommissionen ett mycket omfattande åtgärdspaket för att öka investeringar i hållbara verksamheter i hela EU och på så sätt uppnå målet om ett klimatneutralt Europa 2050.

Åtgärdspaketet innehåller:

  • En delegerad rättsakt om EU:s klimattaxonomi som tydliggör vilka ekonomiska verksamheter som bidrar mest till EU:s miljömål. Detta görs via en första uppsättning tekniska granskningskriterier för att identifiera vilken typ av verksamheter som bidrar väsentligt till två av taxonomiförordningens miljömål: klimatanpassning och begränsning av klimatförändringar. Kriterierna bygger på vetenskaplig rådgivning från expertgruppen för frågor om hållbar finansiering (TEG).

Utöver den delegerade rättsakten om EU:s klimattaxonomi, innehåller åtgärdspaketet även:

  • Ett förslag till ett direktiv om företagens hållbarhetsredovisning för att förbättra flödet av jämförbar och tillförlitlig hållbarhetsinformation inom företagsvärlden.
  • Sex delegerade rättsakter om förvaltningsuppdrag, investerings- och försäkringsrådgivning som ska få finansiella företag att inkludera hållbarhetshänsyn i sina rutiner och i sin investeringsrådgivning till kunder.

Du kan läsa mer om alla tre delar i åtgärdspaketet här.

Om du vill du lära dig mer om taxonomin och andra europeiska initiativ och regelverk som rör hållbarhet se vår utbildning Certifiering – Hållbarhet i Finansbranschen.

Dela nyheten