FI utökar granskning av hållbarhet i banker

Finansbranschen spelar en central roll i arbetet med omställningen till ett klimatneutralt Europa. Det kräver att detta omställningsarbete sker i rätt tid och på rätt sätt. Därför kommer Finansinspektionen nu att öka sin granskning av hållbarhet i bankerna.

Finansinspektionen kommer att inkludera hållbarhetsperspektiv i granskningen av affärsmodeller och kreditrisker hos banker och granska vilken hänsyn bankerna tar till hållbarhetsrisker när de bedömer lönsamheten i sina affärsplaner, sin riskhantering och i bankernas kreditportföljer.

I övriga verksamheter införs krav på ökad transparens i och med ny EU-reglering, till exempel via Disclosureförordningen. Liknande krav är enligt FI på gång när det gäller bankernas kreditgivning.

Läs mer om FI:s uppmaning till omställning 

Kolla gärna in vår utbildning inom hållbarhet – Certifiering – Hållbarhet i finansbranschen

Dela nyheten