Ny uppdaterad utbildning om penningtvätt

Till följd av att reglerna för att förhindra och bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism har vidareutvecklats och skärpts har vi tagit fram en ny version av vår branschgemensamma utbildning. 

Utbildningen är branschgemensam och ska kompletteras med en företagsspecifik utbildning kring interna regler och rutiner.

Till utbildningen

The training is also available in english: Anti-Money Laundering and Counter Terrorist Financing

Dela nyheten