Nya regler ger kunskapstörst hos ledning och kontroll

Efter höstens första SwedSec-utbildningar för ledning och kontrollfunktioner kan Finanskompetens Sofie Larsson konstatera att hon mött en stor kunskapstörst hos deltagarna.
– Jag tror det beror på den mängd regler som finns och komplexiteten i de nya regelverken. Därför är det glädjande att i princip alla deltagare ger högsta betyg i utvärderingen när vi frågar i vilken utsträckning de kommer ha nytta av utbildningen i sitt jobb. Deltagarna lovordar både lärarna och upplägget, som ger stort utrymme för diskussion och reflektion.Sofie Larsson

Jämfört med tidigare SwedSec-utbildningar är denna skräddarsydd för personer i ledande befattning.
– Vi sätter fokus på det som är viktigt att behärska i ledande positioner och på de olika infallsvinklar som finns på dagens regelverk. Det ger en förståelse för varför reglerna har kommit till och vad de syftar till. Många deltagare vittnar om att utbildningen har gett dem ökade insikter om varandras roller och ansvarsområden. Jag tänker till exempel på de samtal jag hört mellan de som jobbar med risk och de inom compliance.

Har du en ledande befattning inom ett finansiellt institut, finns det ett stort värde att gå den tre dagar långa utbildningen, även om du inte ska skriva testet. Bland deltagarna i höstens utbildningar har bland annat funnits chefer inom rörelse, risk, marknad, ekonomi, internrevision, compliance och HR, verksamma på både små och stora företag.

Annika Saramies, VD på Avanza Pension, är en av deltagarna.
– Vi hade en intressant och öppen dialog, som gav ett bra erfarenhetsutbyte. Fokus låg helt rätt utifrån min position. Lärarna var kunniga och inspirerande och delade med sig av sina egna erfarenheter. Det uppskattade jag.

Utvärderingar ledning och kontroll

Deltagarna har satt betyg på skala 1-5, där 5 är bäst.  30 deltagare har besvarat utvärderingen.

Sparbanken Skåne har satsat på att licensiera stora delar av sin ledningsgrupp.
Läs intervju med deras HR-chef och rörelsechef >>

Dela nyheten