Sista pusselbiten på plats

Sofie Larsson, FinanskompetensSwedSecs yrkesrollsanpassade licensieringstest har fört mycket gott med sig. Det är lätt att konstatera nu när den sista pusselbiten är på plats; Testet för ledning och kontrollfunktioner. Efter våra första utbildningar inför detta test vet vi genom våra utvärderingar att deltagarna är mycket nöjda. Bland annat värderar de nyttan de kommer ha av sina nya kunskaper högt. Detsamma gäller de som har gått utbildningen inför specialisttestet.

När utbildningen känns relevant ökar motivationen att lära och kompetensen i instituten kan säkerställas på ett ännu bättre sätt än tidigare. Jag drar därmed slutsatsen att SwedSec har hittat rätt i sin yrkesrollsanpassning av kunskapskraven och vi i våra utbildningar.

Om jag ska peka ut några utvecklingsområden så upplever jag att SwedSec fortfarande har starkt fokus på privatrådgivning. Företagsrådgivare lyfter ofta fram att de önskar mer företagsrelaterade frågor, till exempel inom försäkringar.

Ett annat intressant utvecklingsområde är specificerade kunskapskrav för styrelseledamöter i finansiella företag. Här har Finansinspektionen höjt kraven. Kanske något för SwedSec framöver? Redan idag är vår utbildning för Ledning och kontrollfunktioner mycket relevant för styrelseledamöter, så de institut som vill ligga steget före och säkerställa kompetensen hos sina ledamöter har möjlighet att skicka sina styrelseledamöter på denna.

Sofie Larsson
Utbildningschef

Läs mer:Ny bank startar med att licensiera ledningsgruppen

Nya regler ger kunskapstörst hos ledning och kontroll

Dela nyheten