Specialist Komplett består av fem kursdagar och distansstudier. Den ger dig kvalificerad kunskap om värdepappersmarknaden och förbereder dig inför SwedSecs licensieringstest för specialister. Under kursdagarna får du fördjupa dig i de komplexa delarna av innehållet. Här varvas genomgångar med övningar och diskussioner.

Distansstudierna genomför du med utgångspunkt från dina förkunskaper och studievana. Du får vägledning av Finanskompetens diagnostest.

Topp 3 – det här uppskattar deltagarna mest:

 • Den interaktiva studieplanen
 • Finanskompetens egna diagnostest
 • Lärarnas kompetens och engagemang
Målgrupp

Utbildningen vänder sig till aktiemäklare, analytiker, fond- och portföljförvaltare, konstruktörer av strukturerade produkter och till dig som arbetar i andra typer av specialistfunktioner som omfattas av SwedSecs kunskapskrav.

Utbildningen vänder sig även till dig som arbetar på en myndighet, departement eller i en stödfunktion till rådgivare och specialister på ett finansiellt institut. Du har inget krav på licens, men däremot behöver du ofta den kunskap om värdepappersmarknaden som den här utbildningen ger dig.

Genomförande

Kursdagarna består av genomgångar varvat med gruppövningar och diskussioner. Våra kunniga och erfarna lärare ser till att du får en djup förståelse i de centrala delarna i utbildningen. De kommer hjälpa dig att se viktiga samband mellan regelverk och rådgivning. Under kursdagarna får du även coachning och tips inför licensieringstestet.

Distansstudierna genomför du i Finanskompetens Rådgivarportal, som du får tillgång till så snart du har anmält dig. Utgångspunkten är dina förkunskaper. Ett inledande diagnostest vägleder dig om vilka delar du kan och vilka delar du behöver plugga mer på. Här varvas e-learning och litteraturstudier med övningar, snabbfakta, tester med mera. Du kan också ställa frågor och ta del av lärarnas svar på andra deltagares frågor.

Innehåll

Utbildningen bygger på SwedSecs kunskapskrav för licensiering av specialister, fördelat på tre huvudområden:

1.Finansiella instrument, marknader och handel

 • Aktie- och ränterelaterade instrument
 • Strukturerade placeringar
 • Fonder
 • Marknadsplatser
 • Handel av finansiella instrument och valuta
 • Kontoföring, clearing och avveckling
 • Informationskrav på värdepappersmarknaden

2. Ekonomi

 • Makroekonomiskanalys
 • Finansiell ekonomi (analys, värdering, portföljteori)
 • Företagsvärdering

3. Etik och regelverk

 • Grundläggande etik och reglering på värdepappersmarknaden
 • Intressekonflikter och tystnadsplikt
 • Lagarna om penningtvätt, marknadsmissbruk och anmälningsskyldighet
 • Investeringsrådgivning
 • Avtal
 • Civilrättsliga frågor
 • Bolagsrätt och corporate actions
Kontakt

För ytterligare information och support, kontakta:
Finanskompetens Support
Telefon 08-651 71 65

För offert för större grupper, kontakta:

Peter Laudon Meyer
Kundansvarig och partner