NYHET – kvällsupplägg för dig som ska genomföra SwedSecs test för Specialister!

Vi erbjuder 5 lärarledda lektioner på kvällen för att öka takten i dina studier. Genom lärarlett stöd får du snabbare kunskaper på rätt nivå och minskar självstudietiden. I utbildningen ingår också studieplan och en distansutbildning för att täcka SwedSecs kunskapskrav.

Specialist Komplett består av fem lärarledda 3 timmarspass på kvällstid och distansstudier. Den ger dig kvalificerad kunskap om värdepappersmarknaden och förbereder dig inför SwedSecs licensieringstest för specialister. Under kurstillfällena får du fördjupa dig i de komplexa delarna av innehållet. Genomgångar varvas med praktiska exempel och diskussioner.

Distansstudierna genomför du med utgångspunkt från dina förkunskaper och studievana. Du får vägledning av Finanskompetens diagnostest.

Topp 3 – det här uppskattar deltagarna mest:

 • Den interaktiva studieplanen
 • Finanskompetens egna diagnostest
 • Lärarnas kompetens och engagemang
Målgrupp

Utbildningen vänder sig till aktiemäklare, analytiker, fond- och portföljförvaltare, konstruktörer av strukturerade produkter och till dig som arbetar i andra typer av specialistfunktioner som omfattas av SwedSecs kunskapskrav.

Utbildningen vänder sig även till dig som arbetar på en myndighet, departement eller i en stödfunktion till rådgivare och specialister på ett finansiellt institut. Du har inget krav på licens, men däremot behöver du ofta den kunskap om värdepappersmarknaden som den här utbildningen ger dig.

Genomförande

Kurstillfällena utförs på kvällstid och består av genomgångar, praktiska exempel och diskussioner. Våra kunniga och erfarna lärare ser till att du får en djup förståelse i de centrala delarna i utbildningen. De kommer hjälpa dig att förstå viktiga samband både inom regelverk och ekonomi. Under kurstillfällena får du även coachning och tips inför licensieringstestet.

Distansstudierna genomför du i Finanskompetens Rådgivarportal, som du får tillgång till så snart du har anmält dig. Utgångspunkten är dina förkunskaper. Ett inledande diagnostest vägleder dig om vilka delar du kan och vilka delar du behöver plugga mer på. Här varvas e-learning och litteraturstudier med övningar, snabbfakta, tester med mera. Du kan också ställa frågor och ta del av lärarnas svar på andra deltagares frågor.

Innehåll

Utbildningen bygger på SwedSecs kunskapskrav för licensiering av specialister, fördelat på tre huvudområden. Vissa delar är enbart självstudier medan följande tas upp under de lärarledda passen. Här kan du ta del av innehållet i de lärarledda passen.

Pass 1 –  Etik och regelverk

 • Regelverket
 • Finansinspektionen – roll och regelverk
 • Värdepappersrörelse – tillstånd och omfattning
 • Fondverksamhet – begrepp och informationskrav
 • Kundskyddsregler
  • Intressekonflikter
  • Tystnadsplikt
  • Incitament
  • Egna affärer
  • Investeringsrådgivning/Informationslämning
  • Produktstyrning

Pass 2 – Finansiella instrument

 • Räntebärande instrument
  • Penningmarknaden
  • Obligationsmarknaden
 • Derivat
  • Terminer
  • Swappar
  • Optioner
 • Strukturerade placeringar
  • Warranter
  • CFD
  • Minifutures
 • Fonder
  • Konvertibler
  • Fonder
  • Strukturerade produkter

Pass 3 – Ekonomi

 • Finansiell statistik
  • Varians och standardavvikelse
  • Korrelationer
  • Sannolikheter och normalfördelningen
  • Regressionsanalys
 • Portföljteori
  • Avkastning och risk
  • Riskdekomponering
  • Effektiva portföljer och effektiva fronten
  • CAPM
  • Value at risk

Pass 4 –  Etik och regelverk

 • Kundskyddsregler
 • Bolagsrätt (Aktien och aktiens rättsverkningar, bolagets beslutande organ mm)
 • Informationskrav; Prospekt, Flaggning mm
 • Marknadsmissbruk
 • Anmälningsskyldighet

 Pass 5 – Ekonomi

 • Kapitalmarknadens funktion och makroekonomi
  • Penningpolitik
  • Finanspolitik
 • Utvärdering av portföljer och fonder
  • Sharpekvoten
  • Alfa
  • Tracking error och Active share
 • Företagsvärdering
  • Fria kassaflöden
  • Gordons formel
  • Kapitalkostnad WACC
Kontakt

För ytterligare information och support, kontakta:
Finanskompetens Support
Telefon 08-651 71 65

För offert för större grupper, kontakta:

Peter Laudon Meyer
Kundansvarig och partner