Så jobbar Sparbanken Skåne med att utveckla kundmötet

Finanskompetens har under en längre tid jobbat med kompetensutveckling åt Sparbanken Skåne. Det har bland annat varit inom ramen för det som vi kallar för Affärsträning, vilket handlar om sälj-, kommunikations-, och ledarskapsträning.

För Sparbanken Skåne gjorde vi först en större lärarledd insats där samtliga medarbetare och chefer gick igenom lärarledda dagar i syfte att utveckla kommunikationen både i kundmötet och internt, och hitta en gemensam plattform och struktur. Därefter har vi tagit fram digitala mikroträningar som deltagarna har fått serverade under en längre period i syfte att följa upp och hålla kunskaperna levande. Utifrån mikroträningarna har teamcheferna i banken lett utvecklande möten med sina medarbetare.

Maria Stagmo, HR-chef Sparbanken Skåne

Vi har frågat Maria Stagmo, HR-chef på Sparbanken Skåne kring bakgrunden och erfarenheter så här långt.

Vad var syftet med att ni drog igång ”Framgångsrika möten” från början?
Vi har under ett par års tid arbetat med effektiva processer, och en del av detta arbete handlar om att skapa en tydlig struktur för kundmötet som ser likadan ut över hela banken. Vi ville dessutom att hela banken skulle ha ett tydligt kundfokus – de som inte själva möter externa kunder, stöttar ju dem som gör det.

En del av utbildningen handlade även om att få en bättre förståelse för hur det egna beteendet påverkar. Alla medarbetare har gått en tvådagars utbildning i framgångsrika möten och samarbeten, och alla chefer har fått ytterligare fyra dagars utbildning kopplat till detta – det handlar om att anpassa coachning och ledarskap till den medarbetare och den situation som man står inför.

Hur har du resonerat kring upplägget med de olika insatserna?
Efter den första stora insatsen ville vi behålla momentum i organisationen så att utvecklingskurvan inte stannade av och utbildningen blev en skrivbordsprodukt. Samtidigt ville vi att cheferna skulle äga den här insatsen. Därför skapade Finanskompetens ett antal mikroträningar som varje enhet fått gå igenom utifrån en fastställd process.

Vilka effekter har ni kunnat se?
Ett gemensamt språk och en tydlig struktur för kundmöten.

Vilka utmaningar finns?
Mikroträningarna har fungerat mycket bra i de flesta enheter, men det finns exempel på chefer som prioriterat ner dessa utbildningar till förmån för allt annat som händer i vardagen.

Varför valde ni att samarbeta med Finanskompetens?
Finanskompetens har lagt ner ett stort engagemang på att förstå våra utmaningar och vår företagskultur, och har varit lyhörda i att skapa en utbildning utifrån våra behov och vår position. Det har varit ett mycket positivt samarbete som jag varmt kan rekommendera!

Dela nyheten