Snart träder Disclosureförordningen i kraft

I EU:s handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt, som lanserades 2018, finns 10 åtgärdsområden som ska leda till tre övergripande mål: 

  1. Omdirigera och styra kapitalflöden mot mer hållbara investeringar 
  2. Integrera hållbarhet i riskhanteringen 
  3. Främja transparens och långsiktighet på finansmarknaden och i ekonomin som helhet 

En mycket viktig del i arbetet med att uppnå målen är Disclosureförordningen. Genom Disclosureförordningen införs regler för att på ett systematiskt och konsekvent sätt informera investerare om icke finansiella aspekter, det vill säga hållbarhetsrelaterad information.

Redan från och med den 10 mars 2021 kommer vissa typer av finansmarknadsaktörer att vara skyldiga att lämna särskild hållbarhetsinformation på sin webbplats och i upplysningar som lämnas innan avtal ingås. Datum för den första periodiska rapporteringen är den 1 januari 2022. 

Disclosureförordningen ingår i Finanskompetens utbildning Certifiering – Hållbarhet i finansbranschen

Dela nyheten