Som bolånerådgivare står du på kundens sida

Jonas Dahlqvist
Jonas Dahlqvist

”Medelklassens enorma investeringar i bostadsrätter fortsätter att rulla på utan ordentlig kontroll eller konsumentskydd. Varningssignalerna till regeringen har hittills klingat ohörda, men nu talar såväl Boverket som Bolagsverket om risker för köparna.”

Citatet är hämtat ur artikel ”Nya larm: Bostadsrätterna ett laglöst Klondike” publicerad i Svenska Dagbladet den 10 mars. I artikeln konstateras att mycket lite har hänt sedan SvD:s avslöjande i början av 2014 om att nybildade bostadsrättsföreningar tillämpar progressiv avskrivning, som innebär att man skjuter stora kostnader på framtiden. Om redovisningspraxis senare läggs om till traditionell linjär avskrivning kan det innebära chockhöjda avgifter för bostadsrättsinnehavaren, vilket tas upp i en tidigare artikel i samma serie.

Det här är ett utmärkt exempel på de risker som konsumenter kan utsättas för när de köper bostad. Som bolånerådgivare tycks du vara den enda aktören i bostadsaffären som står på kundens sida. Och det här blir nu ännu tydligare med det nya direktivet om bolåneavtal som stärker konsumentskyddet. Vill du veta mer om detta läs Finanskompetens intervju med Tomas Tetzell på Bankföreningen. Tomas leder föreningens Bolånekommitté och har deltagit som expert i regeringens utredning av hur det nya direktivet ska implementeras i svensk lag.

På Finanskompetens upplever vi att många bolåneinstitut har börjat förbereda sig inför det nya direktivet. Riktigt tidiga ur startblocken var Länsförsäkringar Bank som redan våren 2014 införde en egen bolånelicens för sina rådgivare. Här kan du läsa en färsk intervju med VD Rickard Josefson och även ta del av hur ett par av hans medarbetare har upplevt licenseringen.

Dela nyheten