Rikard Josefson, Länsförsäkringar Bank:
”Vi måste visa mer omtanke med låntagarna”

Rikard Josefson, LF Bank
Rikard Josefson, Länsförsäkringar Bank

2016 införs en branschgemensam licens för bolånerådgivare. Det välkomnas av Rikard Josefson, vd för Länsförsäkringar Bank. Hans bank har valt att gå före. Redan våren 2014 införde Länsförsäkringar sin egen bolånelicens.

– Idén att införa en bolånelicens föddes nog när vi hörde att ett direktiv för bolåneavtal var på gång, men då ville vi införa den direkt eftersom vi ville kvalitetssäkra vår bolånerådgivning gentemot våra kunder, säger vd Rikard Josefson.
– De flesta svenskar har en god uppfattning om hur stort bolån de kan ta, men det finns ett antal kunder som behöver tänka till en extra gång. Vi ska se till att alla våra kunder har tänkt igenom sina lånesituationer och är fullt informerade, fortsätter han.

Positiv till branschgemensam licens

Rikard Josefson är positiv till det kommande direktivet för bolåneavtal och till en branschgemensam licensiering, även om det är för tidigt att säga något om innehållet. Den 9 april ska regeringens utredare redovisa sitt förslag på hur direktivet ska införas i svensk rätt. Och under april månad offentliggör SwedSec och Bankföreningen kunskapskraven för sin licens.
– Vi håller på att få till ett regelverk som ser till kundernas hela ekonomi, som ger ett bättre skydd, och som samtidigt är ett bra fundament för rådgivarna. Rådgivning om bolån är ett av de områden som har kommit i skymundan. Kunderna skuldsätter sig med miljontals kronor utan att man säkerställer att de är informerade och har tagit ställning till de risker som finns med detta. Vi måste visa mer omtanke med låntagarna. Det här är inte ett stort branschproblem, men det är en personlig tragedi för den enskilde individen som skuldsätter sig för mycket.

Våga väcka svåra frågor

Rikard Josefson menar att det är viktigt att våga prata om vad som händer vid sjukdom, skilsmässa och dödsfall och hur man kan hantera de situationerna ekonomiskt.
– Som rådgivare ska du hjälpa kunderna att våga tänka igenom de jobbiga situationerna innan de kliver in i ett stort åtagande som ett bolån är för de flesta familjer

Kort info om licensieringsutbildningen

Förutom ett fokus på rådgivning, privatekonomi och familjerätt lägger Länsförsäkringars licensieringsutbildning stor tonvikt vid skatt, regelverk och premisserna för bostads- och bolånemarknaden. Sammantaget ger det en god grund att stå på för att kunna ge bra råd. För att få behålla sin licens genomför Länsförsäkringars rådgivare en årlig kunskapsuppdatering. I år kommer den bland annat handla om hur extrema räntelägen påverkar bomarknaden.

Läs mer:

Om kommande bolånelicens och nytt direktiv, intervju med Bankföreningens Tomas Tetzell

Om Finanskompetens licensieringsutbildning för bolånerådgivare

Dela nyheten