Stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Den 31 maj lämnade utredningen om Stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism sin rapport med förslag på reformer som ska stimulera arbetet med att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. Förslagen bygger framförallt på en utredning om informationsdelningen mellan myndigheter och företag samt Finansinspektionens förutsättningar för arbetet med tillsyn.

Rapporten innefattar exempelvis förslag om att:

  • Underlätta och stärka myndigheternas tillsyn, genom att exempelvis addera resurser till Finansinspektionens tillsynsarbete.
  • Tillåta fler företag att utbyta information med varandra om misstankar om penningtvätt och finansiering av terrorism.
  • Ge möjlighet till en organiserad samverkan för myndigheter och banker at utbyta uppgifter som sekretess eller annan tysnadsplikt.

Förslag om lagändringar föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Här hittar du hela rapporten >

På Finanskompetens ser vi till att varje år uppdatera och underhålla vår branschgemensamma utbildning; Penningtvätt och finansiering av terrorism. Mer information om hur förslagen om stärkta åtgärder kommer att påverka finansbranschen kommer att finnas i kommande uppdateringar. Här hittar du mer information om vår utbildning >

Dela nyheten