Stor utbildningsaktivitet inom försäkringsdistribution

Just nu råder det febril aktivitet, när det gäller utbildningsinsatser, hos många av våra kunder inom försäkringsbranschen. För att få distribuera försäkringar krävs att försäkringsdistributörer och förmedlare har rätt kunskap och kompetens för att säkerställa att distributionen sker enligt god försäkringsdistributionssed och i enlighet med kundens intressen.

Vad krävs av försäkringsdistributören eller förmedlaren?

I Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:10) om försäkringsdistribution slås fast vilken grundkunskap och kompetens, fortlöpande utbildning och yrkesutveckling som krävs för att få arbeta med försäkringsdistribution. Fortbildningen och yrkesutvecklingen ska omfatta minst 15 timmar per år och person.

Finansinspektionen ställer också krav på att försäkringsdistributören genomfört ett kunskapstest, gällande grundkunskapen med godkänt resultat samt följer upp detta med ytterligare kunskapstest årligen, dock i mindre omfattning.

På Finanskompetens erbjuder vi våra kunder branschgemensamma certifieringar inklusive kunskapstester för att säkerställa de branschgenerella grundkunskaperna enligt regelverket. Försäkringsdistributören behöver även komplettera med säkerställande av kunskap om de interna regler för verksamheten och kunskap om den eller de försäkringsprodukter som just han eller hon distribuerar eller ansvarar för.

Dessutom erbjuder vi våra kunder en årlig kunskapsuppdatering för försäkringsdistributörer för att tillgodose en del av de totala 15 timmarna fortbildning som regelverket kräver. När det gäller mätning av 15 timmar kan vi tillhandahålla systemstöd för mätning/loggning på individnivå av genomförda utbildningsinsatser och genomförd utbildningstid. Du som chef kan följa upp och redovisa dina medarbetares fortbildningsresultat.

Här kan du läsa mer om vår kunskapsuppdatering för försäkringsdistributörer.

Hör gärna av dig till oss om du vill diskutera dessa frågor eller om du vill ha mer information.

Dela nyheten