Utbildningar kräver underhåll


Ett viktigt ansvar som Finanskompetens tar för våra kunders räkning är att hålla de branschgemensamma utbildningarna uppdaterade och aktuella. I en värld med föränderliga yrkesroller och löpande förändringar i regelverk kring exempelvis skatter, rådgivning och penningtvätt, har arbetet utökats under årens lopp.

Hur går arbetet till?

I grund och botten har varje utbildning kunskapsmål som styr innehållet i utbildningen. I våra certifieringsutbildningar och tillhörande ÅKU:er är det vi själva på Finanskompetens tillsammans med våra ämnesexperter som sätter kunskapsmålen. Ofta, men inte alltid finns det lagkrav eller branschregler i botten som styr på övergripande nivå. Dessa är sedan nedbrutna och förankrade med kunderna och deras yrkesroller på en branschgemensam nivå. Kunskapsmålen och innehållet ses över en gång om året eller när det uppstår behov.

Den som är produktansvarig hos Finanskompetens har det övergripande ansvaret för att hålla utbildningarna ajour. Tillsammans med våra kunniga ämnesexperter tar vi fram ny fakta eller formulerar om befintlig fakta. Det nya innehållet uppdateras eller produceras sedan i lämpligt format. Vi går också igenom och kontrollerar andra komponenter såsom testfrågor i vår databas och e-learningkurser etc. Ändringar behöver ofta ske i många olika utbildningar samtidigt. Vi försöker därför samordna våra insatser för att så effektivt som möjligt se till att samtliga utbildningar som ska uppdateras görs vid ett och samma tillfälle.

När det gäller licensieringsutbildningar, ser SwedSec inför varje årsskifte över sina kunskapskrav. Då läggs nya kunskapsmål till, andra kan formuleras om eller helt utgå. Förändringar i kunskapskraven kan också ske vid andra tidpunkter än årsskiftet. Några exempel är när Disclosureförordningen trädde i kraft i mars eller penningtvättsdirektivet i juni. Då gäller nya kunskapsmål från det aktuella datumet. Konsekvenserna av ändrade kunskapsmål är att innehållet i samtliga utbildningar behöver anpassas så fort som möjligt.

Att underhålla våra utbildningar är ett roligt arbete som kräver kunskap och noggrannhet.

Dela nyheten