Välkommen till en lärorik höst på Finanskompetens!

Vi på Finanskompetens hoppas att du har haft en härlig sommar och är laddad inför en lärorik höst!

För många av våra kunders medarbetare ligger ÅKU fortfarande i fokus. Det handlar om SwedSec och försäkringsdistribution. SwedSec ÅKU:n är en förutsättning för bibehålla en aktiv SwedSeclicens. Försäkrings-ÅKU:n är en del i FI:s krav på fortbildning och årligt kunskapstest och därmed en förutsättning för att distribuera försäkringar.

Klicka här för mer information om vår SwedSec ÅKU.

Klicka här för mer information om vår Försäkrings ÅKU.

Under våren låg mycket fokus på Finanskompetens Certifiering Hållbarhet i finansbranschen och som fram till idag genomförts av tusentals medarbetare inom bank, finans och försäkring.

Detta fokus håller i sig och vi ser att många av våra kunder bygger upp sin kunskapsbank för att göra sig redo för taxonomiförordningen och dess ikraftträdande vid årsskiftet. 

Här kan du läsa mer om vår Certifiering Hållbarhet i finansbranschen.

Har du några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss!

Dela nyheten