Vad är det era medarbetare ska känna till, förstå och kunna utföra efter genomförd utbildning? Nöjdare kunder, mer motiverade medarbetare, bättre produktkunskaper, att ni uppfyller lagar och regler eller något annat?

Vi är frågvisa i början. Det tjänar ni på. Med en gemensam bild av behov, mål och förutsättningar blir det lättare och roligare att ta fram utbildningen. Och framför allt: Den blir så mycket bättre.

Vi kombinerar vår pedagogiska plattform med djupa kunskaper inom regelverk, ekonomi och produkter för att kunna erbjuda den bästa lärupplevelsen för våra kunder och deltagare.

Våra utbildningar skapas under ledning av en projektledare med pedagogisk kompetens, i nära samarbete med finansbranschens bästa ämnesexperter och ledande leverantörer inom manus, e-learning, film, ljud med mera. Sedan producerar vi utbildningen och distribuerar den via vårt eget utbildningsystem Portalen eller levererar komponenter till kundens eget LMS. Du kan alltid känna dig säker på att vi väljer de utbildningsmetoder och format som uppfyller syfte och mål bäst.

hero-slider-aku

VARFÖR FINANSKOMPETENS

ERFARENHET OCH EN MODERN PEDAGOGISK PLATTFORM

Vi kombinerar vår pedagogiska plattform med djupa kunskaper inom regelverk, ekonomi och produkter för att kunna erbjuda den bästa lärupplevelsen för våra kunder. Majoriteten av de som går våra utbildningar är rådgivare, specialister, compliance eller chefer inom bank, värdepappers- och försäkringsbolag. Vi har vårt egenutvecklade LMS för att kunna presentera den bästa pedagogiska lösningen till våra kunder och deltagare. I administrationsdelen erbjuder vi ett skräddarsytt systemstöd inom compliance för registerföring samt att mäta, följa upp och säkerställa regelefterlevnad.