Vi har byggt vårt eget LMS för utbildning, administration och uppföljning. Här ger vi deltagarna en tydlig och strukturerad väg genom utbildningen.

Här finns all information, studieplanen och alla webbaserade utbildningsaktiviteter, såsom e-learnings och tester. Deltagarna håller här ordning på var i utbildningen han eller hon befinner sig och vilka resultat som uppnåtts.

Systemet är skräddarsytt för registerföring av utbildning och erfarenheter. För administratörer och chefer är det enkelt att administrera sina medarbetare i en utbildning och att följa upp status och resultat under och efter en utbildningsinsats. Med skräddarsydda rapporter har företaget full koll på att de anställda uppfyller kraven på både kunskap och kompetens utifrån sina yrkesroller.

Kolla gärna in våra systemtjänster inom regelverk och compliance för bank, finans och försäkring >