2022 summerat

Under året har vi arbetat mycket med att skapa nya utbildningar, bygga vidare på våra system samt vårt löpande arbete med att uppdatera utbildningar.

Vi lanserade två helt nya utbildningar Informationssäkerhet och Anti-korruption. Informationssäkerhet har kommit att bli allt mer viktigt för våra kunder givet den utveckling vi ser i världen. Även om många i vår bransch lägger stora resurser på it-infrastruktur och säkerhet blir medarbetarnas förståelse och kunskap en mycket viktig del i att hantera dessa risker på ett bra sätt.

Vi har under året såklart också gjort många uppdateringar i våra existerande utbildningar. Exempelvis har vi kommit med helt nya versioner av GDPR och Penningtvätt och finansiering av terrorism.

Utöver att vi har lanserat våra breda ÅKUer inom Försäkringsdistribution och Swedsec har vi också för första gången tagit fram en ÅKU inom hållbarhet för att löpande stärka medarbetarnas kunskaper på detta område.

Vi har också under året blivit en hel del fler nya anställda som ger oss fortsatt ännu starkare resurser att vidareutveckla oss tillsammans med våra kunder under kommande år.

Om ni har idéer kring nya behov och lösningar för utbildningar och system är vi alltid nyfikna på att lyssna!

Dela nyheten