Uppdatering av utbildningar

Ett viktigt ansvar som Finanskompetens tar för sina kunders räkning, är att hålla utbildningarna uppdaterade och aktuella. Förändrade kunskapskrav, liksom löpande förändringar inom framför allt regelverk, kräver uppdateringar.

Vi har nyligen tagit fram nya uppdaterade versioner av de flesta av våra SwedSec utbildningar. Varje utbildning innehåller hundratals diagnostestfrågor, läshänvisningar, e-kurser m.m. Tillsammans med våra ämnesexperter hålls utbildningarna ajour. Detta är ett stort arbete som bland annat inneburit:

  • Uppdatering av 100-tals läshänvisningar till följd av ny litteratur.
  • Skapande av ett 100-tal nya diagnostestfrågor och säkerställande av läshänvisningar.
  • Byte av föreskrifter, lagtexter mm till aktuella versioner.
  • Framtagande av ett 20-tal nya e-kurser.
  • Uppdateringar av ett 30-tal befintliga e-kurser.
  • Digitalisering av Träningspass där testfrågor ges med svar och förklaringar.
  • Borttagande av inaktuella testfrågor och studiematerial.

För att öka deltagarens upplevelse har vi också passat på att utveckla layout, bilder och kommunikation.

Vi lägger löpande stora resurser på uppdateringar, produktion och kvalitetsarbete av våra existerande utbildningar. Syftet med detta, förutom att säkerställa korrekt och uppdaterad information, är att motivera deltagarna, underlätta studierna och se till att upprätthålla de höga betyg vi får på våra utbildningar.

SwedSec Informationsgivare

Certifiering Finansiella instrument för Informationsgivare

SwedSec Rådgivare Distans

SwedSec Rådgivare Distans för informationsgivare

SwedSec Ledning och kontroll

SwedSec Specialist Distans

Dela nyheten