Målet med utbildningen är att göra dig till en mer framgångsrik rådgivare, med nöjdare kunder och mer lönsamma affärer. Du kommer utveckla din förmåga att genomföra behovsanalyser i dialog med kunden. Du kommer också bli skickligare på att formulera och presentera lösningsförslag som svarar mot kundens behov.

Vi har utvecklat vår kundmötesmetodik för att vi är övertygade om att:

1. En trygg rådgivare ger bättre råd! Finansiell rådgivning är tillståndspliktig verksamhet. Om du vet vad du får och inte får göra kan du vara mer aktiv i din rådgivning. Och du undviker att bryta mot lagen.

2. En rådgivare ska vara en god kommunikatör snarare än en säljare! Eftersom pengar är ett medel snarare än ett mål bör fokus i ett kundmöte ligga på att identifiera de behov och drömmar som kunden vill finansiera.

3. Rätt produkt ska matcha rätt behov! Finansiella produkter är komplexa. Att förklara för kunden varför en viss produkt passar kundens behov ställer stora krav på din kommunikation. Det är också viktigt att du har förmåga att dokumentera din rådgivning.

4. En anpassad kommunikation skapar större framgång! Din kommunikation utgår från din egen personlighet och dina drivkrafter. Om du kan bli medveten om andra människors beteenden, och kan anpassa din kommunikation till den du kommunicerar med, kan du uppnå ett ännu bättre resultat.

Utbildningen består av 4 kursdagar, fördelat 2+2 dagar med 3-4 veckor mellan blocken, samtegen träning på hemmaplan.

Som ett komplement till vår kundmötesträning kan vi utbilda chefer i att coacha sina rådgivare i den kundmötesmetodik vi tillämpar i utbildningen.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som finansiell rådgivare mot privatpersoner eller företag, och som vill nå bättre resultat i dina kundmöten.

Genomförande

Framgångsrik kundmötesmetodik och kommunikation är något du måste träna in med stöd av feedback och coachning. Därför är utbildningen upplagd som ett praktiskt inriktat träningsläger med utgångspunkt i din och dina kunders situation och behov. Träningssituationer varvas med grupparbeten, diskussioner och kortare teoriavsnitt. Du kommer att få ikläda dig rollen både som kund och som rådgivare. Det ökar förståelsen för kundens situation och bidrar till att du blir skickligare i kundmötet. Du kommer att få i uppdrag att fortsätta träna i ditt arbete på hemmaplan. Som stöd kommer du ha din egen, individuella träningsplan. Dessutom får du tillgång till filmer, checklistor och förberedande uppgifter.

Sista kursdagen avslutas med att du upprättar din egen aktivitetsplan för de delar du vill utveckla i ditt dagliga arbete.

Förutom lärare och tränare är Finanskompetens programansvariga med under kursdagarna för att ge dig extra stöd och coachning.

Innehåll

Dag 1

 • Beteendeanpassad kommunikation, DiSC
 • Kundernas köpbeteenden
 • Försäljning till krävande kunder
 • Kundmötets olika delar och funktioner
 • Så inleder du mötet starkt, tydligt och effektivt
 • Noggrann behovsanalys

Dag 2

 • Fortsättning Noggrann behovsanalys
 • Träning med verklighetstrogna kundcase

Träning på hemmaplan

Dag 3

 • Avstämning av erfarenheter från träningen på hemmaplan
 • Repetition av dag 1 och 2
 • Presentation av förslag utifrån kundens behov
 • Avslut och uppföljning
 • Träning utifrån verklighetstrogna kundcase

Dag 4

 • Invändningar och förhandling
 • Träning av hela kundmötet
 • Kontinuerlig utveckling av mina kundmöten
 • Individuell aktivitetsplan
Kontakt

För ytterligare information och support, kontakta:
Finanskompetens Support
Telefon 08-651 71 65

För offert för större grupper, kontakta:

Peter Laudon Meyer
Kundansvarig och partner