Det här är 2021 års ÅKU för dig som har Swedsec-licens och arbetar i olika lednings- och kontrollfunktioner.

I år är det Camilla Bard som leder dig genom en effektiv kunskapsuppdatering som blandar kundcase med faktakunskap och interaktiva övningar.

Målgrupp

ÅKU 2021 Swedsec Ledning och kontroll vänder sig till dig som vill hålla din Swedsec-licens aktiv och som arbetar inom olika typer av lednings- och kontrollfunktioner.

Du är till exempelvis:

 • verkställande direktör
 • ansvarig chef
 • compliance officer
 • arbetar inom riskkontroll
 • internrevision
 • eller andra kontrollfunktioner
Genomförande

Du genomför ÅKU 2021 Swedsec på distans – på din dator eller varför inte på din Ipad!

Dina förkunskaper styr din insats. Välj att starta med kunskapstestet direkt eller att gå igenom utbildningen, för att sedan göra testet.

Camilla Bard leder dig genom en effektiv och pedagogisk kunskapsuppdatering som blandar kundcase med faktakunskap och interaktiva övningar.

Att göra ÅKU hos Finanskompetens innebär minimal administration för ert företag. Via Finanskompetens portal hanterar vi alla deltagare och skapar rapportfilen till Swedsecs onlinesystem.

Innehåll

ÅKU 2021 Swedsec Ledning & kontroll innehåller följande ämnen:

 • Insättningsgaranti och investerarskydd
 • Statsskulder, räntemarknader och Covid-19
 • Risk i finansiella placeringar
 • Investeringsrekommendationer
 • Ekonomisk psykologi
 • Etikfall – Hantering av kundsituationer
Kontakt

För ytterligare information och support, kontakta:
Finanskompetens Support
Telefon 08-651 71 65

För offert för större grupper, kontakta:

Javier Massot
Kundansvarig