Vi har ett komplett utbud av utbildningar inom försäkringsområdet. För rådgivare som är specialiserade inom livförsäkringsområdet erbjuder vi dels livdiplomprogram med en kombination av lärarlett i klassrum och distansstudier, dels en helt distansbaserad livdiplomutbildning.

Den distansbaserade utbildningen är uppbyggd i tre moduler vilket gör att den kan anpassas för olika rådgivare beroende på vilka produkter de förmedlar och vilka kunder de möter. De tre modulerna är:

Certifiering försäkringsförmedling Liv Bas är en utbildning som gör att du framför allt kan jobba med livförsäkringar mot privatpersoner. Utbildningen tar också upp försäkringsförmedlarens roll och ansvar. För dig som förmedlar och administrerar mindre komplexa försäkringslösningar för privatpersoner.

-Certifiering försäkringsförmedling Liv Påbyggnad är en utbildning som bygger på med kunskap inom livförsäkringsområdet för mindre företag, till exempel tjänstepension. Både BAS och PÅBYGGNAD är på distans och bygger på varandra, så att PÅBYGGNAD förutsätter att man gått BAS. För dig som ska ta ett större ansvar för försäkringsaffären och även arbeta med ägarledda företag.

Certifiering försäkringsförmedling Liv Specialist fördjupar ytterligare områden som finns i BAS, och PÅBYGGNAD, samt lägger till delar som inte finns i de tidigare nivåerna. Framför allt handlar det om att kunskapsnivån hamnar på tillämpningsnivå i flera områden, vilket innebär att den specialiserade rådgivaren ska kunna utföra det mesta på egen hand. För dig som ska arbeta som specialiserad försäkringsrådgivare.

Våra utbildningar inom livförsäkringsområdet, tillsammans med SwedSec-licens, alternativt Certifiering Investeringsrådgivning Bas, är utformade för att effektivt och med så stor precision som möjligt, ge rådgivaren den ämneskompetens som krävs för att möta Finansinspektionens krav. Inom sakförsäkringsområdet har vi Certifiering försäkringsförmedling Sak Bas.

För att rådgivarna ska bli ännu skickligare i försäljningsarbetet och mötet med kunderna, erbjuder vi även affärsträningar som är utformade för livförsäkringsmarknaden. Affärsträning är relevant för alla yrkesroller och går att kombinera med vilken som helst av ovanstående försäkringsutbildningar.

Viktigt att komma ihåg är att du alltid måste komplettera dina försäkringskunskaper med relevant erfarenhet och kunskap om din arbetsgivares produkter för att vara behörig att arbeta som försäkringsrådgivare.