Målet med utbildningen är att du ska få kunskaper inom de skatteområden som är relevanta för den rådgivning som du bedriver. Kunskapen ska leda till en bättre rådgivning, vilket i sin tur leder till nöjdare kunder och högre lönsamhet.

Utbildningen innehåller ett avsnitt som översiktligt behandlar skattesystemet och beskattning av individer, samt ett avsnitt som behandlar specifika skatteområden för individer t.ex. äger bostad, sparande och driver eget företag.

Från den 1 januari 2018 är utbildningen uppdaterad med de regler som gäller för 2018.

Utbildningen är en renodlad distansutbildning och omfattar cirka 8 timmars distansstudier.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till rådgivare i finansbranschen (bank och försäkring), primärt dem som jobbar direkt mot privatkund.

Genomförande

Utbildningen genomförs helt och hållet genom självstudier i Finanskompetens Rådgivarportal. Utifrån en detaljerad studieplan arbetar du med diagnostester, faktablad och e-kurser. Du inleder varje avsnitt i utbildningen med ett diagnostest. Resultatet vilka delar i varje avsnitt där du behöver komplettera dina kunskaper.

Ämnet behandlas i ett flertal olika delområden. Genom diagnostest i varje delområde kan du anpassa dina studier utifrån dina förkunskaper.

Utbildningen avslutas med ett sluttest.

Innehåll

Utbildningen består av följande delområden:

• Översikt skattesystemet
• Översikt inkomstskatt för individer
• Skattecykel inkomstskatt individ

• Skatt i samband med:
• Anställd löntagare
• Sparar i fonder, aktier eller andra värdepapper
• Pensionssparar privat
• Äger bostad
• Driver eget företag, AB
• Driver eget företag, enskild firma eller handelsbolag
• Äger skog
• Utlandsbosättning
• Arv/gåva
• Avlider

Kontakt

För ytterligare information och support, kontakta:
Finanskompetens Support
Telefon 08-651 71 65

För offert för större grupper, kontakta:

Peter Laudon Meyer
Kundansvarig och partner