Det här är 2018 års ÅKU för dig som har SwedSec-licens och arbetar i en specialistfunktion.

Även i år är det ekonomijournalisten Pontus Herin som leder dig genom en effektiv kunskapsuppdatering som blandar kundcase med faktakunskap och interaktiva övningar.

Målgrupp

ÅKU 2018 Specialister vänder sig till dig som vill hålla din SwedSec-licens aktiv och som arbetar inom olika typer av specialistfunktioner inom värdepappersområdet.

Du är till exempelvis:

  • fond- och portföljförvaltare
  • analytiker
  • aktiemäklare
  • eller annan specialistroll kopplad till kapitalförvaltning
Genomförande

Du genomför ÅKU 2018 på distans – på din dator eller varför inte på din Ipad!

Dina förkunskaper styr din insats. Välj att starta med kunskapstestet direkt eller att gå igenom utbildningen, för att sedan göra testet.

Pontus Herin, ekonomijournalist, leder dig genom en effektiv och pedagogisk kunskapsuppdatering som blandar kundcase med faktakunskap och interaktiva övningar.

Att göra ÅKU hos Finanskompetens innebär minimal administration för ert företag. Via Finanskompetens Rådgivarportal hanterar vi alla deltagare och skapar rapportfilen till SwedSecs onlinesystem.

Innehåll

ÅKU 2018 Specialist innehåller följande ämnen:

  • Investeringsbedrägerier
  • Risktolerans och portföljval
  • GDPR – EU:s dataskyddsförordning
  • Investeringssparkonto
  • Beskattning av kapitaltillgångar i näringsverksamhet
  • Beskattning av derivatinstrument i näringsverksamhet
Kontakt

För ytterligare information och support, kontakta:
Finanskompetens Support
Telefon 08-651 71 65

Peter Laudon Meyer
Kundansvarig och partner