Det här är 2020 års ÅKU för dig som har SwedSec-licens och arbetar i en specialistfunktion.

I år är det Olle Hernell och Callin Öhrwall Delmar som leder dig genom en effektiv kunskapsuppdatering som blandar kundcase med faktakunskap och interaktiva övningar.

 

Målgrupp

ÅKU 2020 SwedSec Specialist vänder sig till dig som vill hålla din SwedSec-licens aktiv och som arbetar inom olika typer av specialistfunktioner inom värdepappersområdet.

Du är till exempelvis:

 • fond- och portföljförvaltare
 • analytiker
 • aktiemäklare
 • eller annan specialistroll kopplad till kapitalförvaltning
Genomförande

Du genomför ÅKU 2020 SwedSec på distans – på din dator eller varför inte på din Ipad!

Dina förkunskaper styr din insats. Välj att starta med kunskapstestet direkt eller att gå igenom utbildningen, för att sedan göra testet.

Olle Hernell och Callin Öhrwall Delmar leder dig genom en effektiv och pedagogisk kunskapsuppdatering som blandar kundcase med faktakunskap och interaktiva övningar.

Att göra ÅKU hos Finanskompetens innebär minimal administration för ert företag. Via Finanskompetens portal hanterar vi alla deltagare och skapar rapportfilen till SwedSecs onlinesystem.

Innehåll

ÅKU 2020 SwedSec Specialist innehåller följande ämnen:

 • Låg inflation
 • Hållbara och sociala obligationer
 • Lämplighetsbedömning
 • Sekretess och hantering av kundinformation
 • Kostnader vid fondsparande
 • Insiderinformation
 • Hållbarhet och impact investing
Kontakt

För ytterligare information och support, kontakta:
Finanskompetens Support
Telefon 08-651 71 65

Peter Laudon Meyer
Kundansvarig och partner