Här kombinerar du distansstudier med tre lärarledda kursdagar inför SwedSecs licensieringstest för rådgivare. Du har även tillgång till webbmöten tillsammans med en lärare. Målet är att du ska få de kunskaper du behöver för att kunna arbeta med rådgivning till kunder. Våra deltagare menar att pusselbitarna faller på plats under kursdagarna och ger dem en djupare förståelse av innehållet i utbildningen.

Distansstudierna består bland annat av e-learning, webbmöten, litteratur, diagnostester, instuderingsfrågor och snabbfakta. Variationen gör det både roligare och lättare att ta till sig all kunskap du behöver inför testet och din karriär som rådgivare.

Topp 3 – det här uppskattar deltagarna mest:

 • Den interaktiva studieplanen
 • Finanskompetens egna diagnostest
 • Lärarnas kompetens och engagemang

Vill du inte gå samtliga tre lärarledda dagar har du alltid möjlighet att gå det vi kallar Flexibel, där du kan välja en eller två av dagarna. Läs mer här.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är rådgivare inom bank, försäkring och värdepappersförmedling och som ska skriva SwedSecs licensieringstest för rådgivare.

Du vill kombinera distansstudier med lärarledd utbildning för att få genomgångar av de viktigaste momenten i utbildningen.

Genomförande

Under kursdagarna får du hjälp att fördjupa dina kunskaper och lättare förstå samband. Läraren fokuserar på det som kan vara svårt att lära sig på egen hand och på de delar som är kritiska i mötet med kunden. Teoretiska genomgångar varvas med gruppövningar.  Du får även hjälp av Finanskompetens programansvariga som coachar och ger tips inför testet.

Distansstudierna genomför du i Finanskompetens Rådgivarportal. Du får tillgång till den så snart du anmäler dig. Utgångspunkten är dina förkunskaper. Du inleder därför varje avsnitt i utbildningen med att göra ett diagnostest. Resultatet vägleder dig i vilken utsträckning du ska genomföra momenten i studieplanen. Här varvas e-learning och litteraturstudier med övningar, snabbfakta, tester med mera. Utöver kursdagarna har du även möjlighet att delta i lärarledda webbmöten, då läraren besvarar frågor och går igenom valda delar av utbildningen.

Exempel ur studieplanen:

studieplan-exempel2

Innehåll

Utbildningen är strukturerad i fyra delområden enligt SwedSecs kunskapskrav och test:

1. Produkter och hantering av kundens affärer:

 • Sparandeformer och Placeringar
 • Handel och Administration
 • Fonder

2. Ekonomi:

 • Nationalekonomi
 • Privatekonomi
 • Finansiell Ekonomi

3. Etik och regelverk:

 • Rådgivning och kundmötet
 • Regelverk

4. Pensioner och försäkring:

 • Pensioner
 • Försäkringar
 • Försäkringsförmedling

En bok ingår i utbildningen:

 • Placeringsrådgivning, Studentlitteratur
Kontakt

För ytterligare information och support, kontakta:
Finanskompetens Support
Telefon 08-651 71 65

För offert för större grupper, kontakta:

Peter Laudon Meyer
Kundansvarig och partner