Utbildningen  ger dig de kunskaper och praktiska färdigheter som du behöver för att kunna ge råd om avancerade lösningar inom pension och livförsäkring. Du lär dig att ta fram och föreslå lösningar med utgångspunkt från kundens behov. Under utbildningens gång inhämtar du också de kunskaper och gör de tester som krävs för att bli godkänd enligt Finansinspektionens föreskrifter rörande försäkringsförmedling, investeringsrådgivning och fondandelsförmedling.

Utbildningen består av totalt 19 lärarledda utbildningsdagar med självstudier och praktiskt träning däremellan. För dig som är inriktad mot företag går det att välja till ytterligare tre utbildningsdagar.

 

Målgrupp

Finanskompetens livdiplomutbildning vänder sig till dig som står i början av din karriär som rådgivare inom pension och livförsäkring med inriktning på privat- eller företagsmarknaden.

Genomförande

Utbildningen kombinerar lärarledda dagar med självstudier. De lärarledda dagarna ägnar vi åt praktisk träning och åt de delar som är svåra att läsa in på egen hand. Här utgår vi från konkreta kundsituationer. Du lär dig därmed inte bara vad utan även varför kunskapen behövs och hur den kan användas.

De lärare och tränare som du möter under utbildningen är specialister inom sina områden. De har fokus på kundens behov och den praktiska nyttan av kunskaperna.

För att säkerställa maximal kvalitet är Finanskompetens programansvariga med under hela utbildningen och ger också elever och lärare extra stöd och coaching.

Examination

Den avslutande diplomeringen består av ett teoretiskt, webbaserat prov samt ett praktiskt moment som innebär att du i en simulerad kundsituation får visa hur du genomför kundmötet och tillämpar dina nyförvärvade kunskaper.

Innehåll

De 19 utbildningsdagarna är indelade i block om 2-3 dagar. Mellan varje block är det 2-3 veckors uppehåll under vilka du gör diagnostester, övningsuppgifter, e-learning och träningsmoment i kundmöten. Allt du ska göra under utbildningen finns beskrivet i en studieplan som stödjer dig hela vägen fram till examination.

Ämnesområden:

  • Socialförsäkring och kundernas behov
  • Avtalsförsäkring och kundernas behov
  • Beskattning i praktiken
  • Ekonomi
  • Försäkringsformer och produkter
  • Livförsäkringsteknik
  • Personförsäkringsjuridik
  • Rådgivningens regelverk i praktiken
  • Riskbedömning
  • Kund- och behovsorienterad försäljning
Kontakt

För ytterligare information, kontakta:

Peter Laudon Meyer
Kundansvarig och partner