Målet med certifieringsutbildningen Försäkringsdistribution Liv Bas (Låneskydd) är att ge dig de kunskaper som krävs för försäkringsdistribution och person- och gruppförsäkringar, enligt Lagen om försäkringsdistribution.

Utöver detta ska utbildningen också leda till bättre resultat och högre kvalitet i ditt arbete med kunder.

Utbildningen är branschgemensam.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som distribuerar och administrerar standardiserade låneskydds- och trygghetsförsäkringsprodukter till privatpersoner.

  • Anställda som säljer eller lämnar råd om låneskydds- och trygghetsförsäkringar
  • Produktutvecklare
  • Chefer och andra personer som styr, leder och påverkar beslut kring försäkringsdistribution.
Genomförande

Utbildningen genomförs på distans genom självstudier med stöd av en detaljerad studieplan. Du arbetar med ett digitalt utbildningsmaterial i form av diagnostester, e-learning och e-bok.

Du skriver ett avslutande certifieringstest som ger godkännande av kunskaperna. Efter godkänt certifieringstest får du ett intyg om genomförd utbildning. Ditt resultat registreras med datum då testet blev godkänt.

Innehåll

Utbildningen är uppbyggd kring följande delområden:

  • Försäkringsmarknaden
  • Försäkringsdistributörens roll och ansvar
  • Allmän försäkringsjuridik
  • Försäkring och kundens ekonomi
Kontakt

För ytterligare information och support, kontakta:
Finanskompetens Support
Telefon 08-651 71 65

För offert för större grupper, kontakta:

Peter Laudon Meyer
Kundansvarig och partner