Du som går Finanskompetens SwedSec Rådgivare Distans kan välja till enstaka lärarledda dagar för att fördjupa dina kunskaper inom ett eller flera ämnesområden. Under kursdagarna får du fokusera på det som kan vara svårt att lära sig på egen hand och på de delar som är kritiska i ditt möte med kunden.

Kursdagarna är strukturerade efter tre av delområdena i utbildningen:

Dag 1: Produkter och hantering av kundens affärer
Dag 2: Ekonomi
Dag 3: Etik och regelverk

Delområde 4, Pensioner och försäkring, tas i viss utsträckning upp under dag 1. I övrigt ingår avsnittet som självstudier i Rådgivarportalen.

De dagar som du kan boka är de datum som framgår under SwedSec-licens Rådgivare Komplett. Första datum avser dag 1, andra datumet dag 2 och så vidare.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper inom ett eller ett par kunskapsområden inför SwedSecs licensieringstest för rådgivare.

Genomförande

Under dina kursdagar får du fokusera på det som kan vara svårt att lära sig på egen hand och på de delar som är kritiska i ditt möte med kunden. Våra kunniga och erfarna lärare gör pedagogiska genomgångar och är noga med att du hänger med i resonemangen. För att öka motivationen och förståelsen sätts ämnena in i praktiska situationer som relaterar till din arbetssituation. Genomgångarna varvas med mindre gruppövningar där du tränar och lär dig genom att resonera med andra kursdeltagare. Under kursdagarna får du även hjälp av Finanskompetens programansvariga som coachar och ger tips inför testet.

För stöd och support är du välkommen att ringa och maila oss under hela utbildningen

Innehåll

Utbildningen är strukturerad i tre av delområdena, enligt SwedSecs kunskapskrav och test.

Dag 1. Produkter och hantering av kundens affärer:

  • Sparandeformer och Placeringar
  • Handel och Administration
  • Fonder
  • Pensioner och försäkring

Dag 2. Ekonomi:

  • Nationalekonomi
  • Privatekonomi
  • Finansiell Ekonomi

Dag 3. Etik och regelverk:

  • Rådgivning och kundmötet
  • Regelverk
Kontakt

För ytterligare information och support, kontakta:
Finanskompetens Support
Telefon 08-651 71 65

För offert för större grupper, kontakta:

Peter Laudon Meyer
Kundansvarig och partner