Den 1 oktober 2018 genomfördes Försäkringsdistributionsdirektivet (Insurance Distribution Directive [IDD]) i Sverige genom Lagen om försäkringsdistribution och FI:s föreskrifter. Här kan du läsa om Finanskompetens tjänster kopplat till IDD.

Det huvudsakliga syftet med IDD var att harmonisera reglerna för försäkringsdistribution inom EU. Ett annat mål var att öka och förbättra kundskyddet oavsett distributionskanal. När IDD genomfördes genom den nya lagen om försäkringsdistribution passade den svenska regeringen dessutom på att införa nya och skärpta regler för de aktörer som ägnar sig åt försäkringsdistribution på den svenska marknaden. Lagen ersatte den tidigare lagen om försäkringsförmedling.

IDD omfattar distribution av alla typer av försäkringar. Det innebär såväl individuellt tecknade som gruppförsäkringar, och skadeförsäkring liksom livförsäkring. Alla företag som bedriver försäkringsdistribution omfattas av IDD, som exempelvis försäkringsföretag, försäkringsmäklare, försäkringsförmedlare samt marknadsaktörer som har försäljning av försäkringsprodukter som sidoverksamhet exempelvis biluthyrningsföretag och resebyråer.

Utmaningar

Kraven på kunskap och kompetens ökar:

1. Säkerställande grundkompetenser

– Säkerställande av grundkompetens hos befintlig personal
– Utbilda nyanställda

2. Årlig fortbildning

– Innehåll 15 h
– Årliga test

3. Mätning/registerföring

– Loggning 15 h
– Registerföring certifieringar och årliga tester

Våra tjänster

Med Finanskompetens som samarbetspartner får ni tillgång till kompetens, effektiva utbildningslösningar och ett vederhäftigt säkerställande av kunskaper. Vi har lång erfarenhet av försäkring, god kännedom om försäkringsbranschen och erfarenhet av att tolka och analysera kunskapskrav. Vi erbjuder effektiva, kvalitetssäkrade och kundanpassade lösningar.

Säkerställande grundkompetenser


Vi har tagit fram lösningar för att hjälpa våra kunder att säkerställa grundkompetens hos befintlig personal och utbilda nyanställda. Beroende på förkunskaper och roller hos de anställda som jobbar med försäkringsdistribution kan vi ta fram olika paket som anpassas efter yrkesrollerna. Detta är våra branschgemensamma försäkringsutbildningar:

Certifiering Försäkringsdistribution Liv Bas

Utbildningen är branschgemensam och vänder sig till dig som behöver säkerställa de baskunskaper som krävs för att distribuera livförsäkringar till privatkunder och mindre företag, enligt Lagen om försäkringsdistribution och FI:s föreskrifter.

Certifiering Försäkringsdistribution Sak Bas

Utbildningen är branschgemensam och vänder sig till dig som behöver säkerställa de baskunskaper som krävs för att distribuera sak/skadeförsäkringar till privatkunder och mindre företag, enligt Lagen om försäkringsdistribution och FI:s föreskrifter.

Certifiering IDD Bas

Utbildningen är branschgemensam och vänder sig främst till dig som har en certifiering eller annan kunskapssäkring, gällande försäkringar och behöver uppdatera dina kunskaper med anledning av de nya regler som trädde i kraft den 1:a oktober 2018.

Löpande fortbildning


Lagen kräver ett löpande säkerställande av kunskaper ”fortlöpande fortbildning”. Här kan vi hjälpa er säkerställa att den blir relevant och användbar i rollen. När det gäller kravet på 15 timmars fortbildning årligen kan Finanskompetens tillhandahålla hela eller delar av innehållet, beroende på behov.

Mätning och registerföring


Finanskompetens kan tillhandahålla systemstöd för mätning/loggning på individnivå av genomförda utbildningsinsatser, tester samt genomförda certifieringar för olika roller.

Vill du veta mer – kontakta:

Peter Laudon Meyer
Kundansvarig och partner